Επισκευές ενισχύσεις κτιρίων

Η ομάδα

Το τεχνικό γραφείο Π. Ανυφαντής & Συνεργάτες Μηχανικοί αναλαμβάνει μια σειρά υπηρεσιών σε ιδιωτικά κυρίως αλλά και σε Δημόσια έργα. Στόχος μας είναι η υλοποίηση τεχνικών έργων με έμφαση στην αισθητική την στατική επάρκεια και τον βιοκλιματικό σχεδιασμό.

Παναγιώτης Ανυφαντής

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Π.Δ.Α.
Κατασκευή επίβλεψη κτιριακών έργων, εκπόνηση στατικών και αρχιτεκτονικών μελετών

Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας

Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Αρχιτεκτονική μελέτη, Επίβλεψη έργων

Ιωάννης Κώνστας

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
Στατικές Μελέτες, Επίβλεψη έργων, Εφαρμογή πολεοδομικής νομοθεσίας

Στέλιος Μηχανός

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.
Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες