Επισκευές ενισχύσεις κτιρίων

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Κτιριακά Τεχνικά Έργα

Π. Ανυφαντής & συνεργάτες μηχανικοί

Πολιτικός Μηχανικός

Λεωφόρος Μαραθώνος 56

153 51 Παλλήνη Αττικής

Τηλ.: 215 50 55 045, Κιν.: 697 30 38 968