Αρχιτεκτονική στατική μελέτη

Αρχιτεκτονική στατική μελέτη

Κατά την διαδικασία της Αρχιτεκτονικής Μελέτης δημιουργούνται προτάσεις και σχέδια σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη με σκοπό τη βέλτιστη λύση σύμφωνα πάντα με τους πολεοδομικούς κανονισμούς. Ολοκληρώνουμε την μελέτη με την στατική επίλυση του φορέα. Αναλαμβάνουμε την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών.