Επισκευές ενισχύσεις κτιρίων

Επισκευές ενισχύσεις κτιρίων

Η επισκευή και ενίσχυση απαιτεί εξειδικευμένη επιστημονική μελέτη και εφαρμογή από πιστοποιημένα συνεργεία ώστε το κτίριο να είναι σε θέση να φέρει με ασφάλεια τα ιδία βάρη και σεισμικά φορτία.