Νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Η νομιμοποίηση αυθαιρέτων είναι μια επίπονη διαδικασία και χρειάζεται γνώση του Πολεοδομικού πλαισίου και της νομοθεσίας που τα διέπει.
Αναλαμβάνουμε την τακτοποίηση και νομιμοποίηση αυθαιρέτων με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.